Picture of ROHANI M. ALI ISMAIL
MT. PAI FAKULTAS HUKUM CONTOH TUGAS TERSTRUKTUR
by ROHANI M. ALI ISMAIL - Tuesday, 20 September 2016, 9:14 AM
 

HARI - HARI KU PENUH RAHMAT ALLAH SWT

  LEMBAR MONITORING MINGGUAN

 

 

NO

HARI

MAGHRIB

ISYA

SUBUH

DZUHUR

ASHAR

BACA QUR`AN

SEDEKAH

 

 

 

YA

T

D

K

YA

T

D

K

YA

T

D

K

  Y          T

  A          D  

                K                       

Y

A

T

D

K

Y

A

T

D

K

Y

A

T

D

K

 

1

Senin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Selasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

3

Rabu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kamis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Jum’at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sabtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Minnggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUTBAH SHALAT JUM'AT (bagi laki-laki)/ KULIAH SUBUH (bagi perempuan)

 

 

 

 

 

KEG. PENUNJANG AKADEMIK

KEG. SPIRITUAL KEAGAMAAN

 

1

Senin

 

 

 

2

Selasa

 

 

 

3

Rabu

 

 

 

4

Kamis

 

 

 

5

Jum’at

 

 

20

6

Sabtu

 

 

 

7

Minnggu

 

 

 

KEGIATAN KEMASYARAKATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

AKHLAQ KU HARI INI

 

 

 

SIKAP KU YANG KURANG BAIK

MELIHAT AKHLAQ TERPUJI ORANG LAIN

 

1

Senin

 

 

 

2

Selasa

 

 

40

3

Rabu

 

 

 

4

Kamis

 

 

 

5

Jum’at

 

 

 

6

Sabtu

 

 

 

7

Minnggu

 

 

 

NILAI MONITORING

 

 

 

 

Penskoran = (NILAI MONITORING : 10 ) X 100% =

                         ...........................  : 10) X 100 % = ........

 

 

DOSEN                                             ORANG TUA/ TA`MIR MASJID                      MAHASISWA

PENANGGUNG  JAWAB

 

 

 

..........................................                         .........................................                    ...............................

NIP/NIK.